homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Homepage 'Verwonderen & Ontdekken'

...

 

Logo Verwonderen & Ontdekken verkleind.jpg

 

 

Deze site maakt deel uit van de multimediale leeromgeving bij het handboek Verwonderen & Ontdekken. In deze vakdidactiek worden eigentijdse theorieën en praktijken op een toegankelijke wijze met elkaar verbonden. V&O biedt leraren basisonderwijs een samenhangende kennisbasis voor zinvol levensbeschouwelijk leren. De mogelijkheid om in de wereld van godsdienst en geloven relevante levensbetekenissen te ontdekken is een van de centrale godsdienstpedagogische doelstellingen.

Zienswijze

Richard- Illustratie bij Home Item 1.JPG

In deze vakdidactiek zetten we de spotlights uiteraard op het specifieke domein van levensbeschouwing, religie en godsdienst- onderwijs. We proberen naar de ontwikkeling van leerlingen te kijken vanuit een inspirerend religieus en godsdienstig perspectief. En dat houdt natuurlijk veel meer in dan alleen het aan de orde stellen van een willekeurig thema dat misschien wel iets met levens- beschouwing te maken heeft, of het vertellen van een bijbelverhaal dat toevallig op het rooster staat. 

>>> Zie verder